Med jämna mellanrum ställs frågan om politiker och tjänstemän lärt någonting av tsuanamikatastrofen.

::

Med jämna mellanrum ställs frågan om politiker och tjänstemän lärt någonting av tsuanamikatastrofen. En lika angelägen fråga är vad semestrande svenskar lärt sig.

Resa på egen risk - DN.SE